Τα προγράμματά μας

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ

επιλογή σχολών από 2ο επιστημονικό πεδίο

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

επιλογή σχολών από 3ο επιστημονικό πεδίο

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

επιλογή σχολών από 4ο επιστημονικό πεδίο

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

με προοπτική επιλογής σχολών του 1ου επιστημονικού πεδίου στις πανελλαδικές εξετάσεις

ΑΡΧΑΙΑ 5h/εβδομάδα

ΕΚΘ-ΛΟΓ 3h/εβδομάδα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2h/εβδομάδα

ΙΣΤΟΡΙΑ 1h/εβδομάδα

ΦΥΣΙΚΗ 1h/ εβδομάδα

ΧΗΜΕΙΑ 1h/εβδομάδα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3h/ εβδομάδα

Στις ώρες περιλαμβάνεται και η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

με προοπτική επιλογής σχολών του 2ου επιστημονικού πεδίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6h/εβδομάδα

ΕΚΘ-ΛΟΓ 3h/εβδομάδα

ΦΥΣΙΚΗ 4h/ εβδομάδα

ΧΗΜΕΙΑ 2h/εβδομάδα

Στις ώρες Φυσικής-Χημείας-Μαθηματικών περιλαμβάνεται και η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

με προοπτική επιλογής σχολών του 3ου επιστημονικού πεδίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5h/εβδομάδα

ΕΚΘ-ΛΟΓ 3h/εβδομάδα

ΦΥΣΙΚΗ 4h/ εβδομάδα

ΧΗΜΕΙΑ 2h/εβδομάδα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1h/ εβδομάδα

Στις ώρες Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας περιλαμβάνεται και η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

με προοπτική επιλογής σχολών του 4ου επιστημονικού πεδίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6h/εβδομάδα

ΕΚΘ-ΛΟΓ 3h/εβδομάδα

ΦΥΣΙΚΗ 2h/ εβδομάδα

ΧΗΜΕΙΑ 1h/εβδομάδα

ΑΕΠΠ 2h/εβδομάδα

ΑΟΘ 1h/ εβδομάδα

Περιλαμβάνεται και η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Search