ΟΡΟΣΗΜΟ LAB

 

OΡΟΣΗΜΟ - Lab

This image for Image Layouts addon

Επιστήμες, έρευνα, επικοινωνία είναι τρεις λέξεις που σηματοδοτούν τη νέα εποχή και βρίσκουν εφαρμογή στο καινοτόμο εργαστήριο θετικών επιστημών Orosimo Lab. Ένας χώρος πλήρως εξοπλισμένος με ειδικά όργανα για τη μελέτη φαινομένων και την πρακτική εφαρμογή θεωριών των θετικών επιστημών. 

Για το Orosimo Lab σκοπός μας είναι η κατανόηση της επιστημονικής σκέψης σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αναζήτησης και άτυπης μάθησης, με έμφαση στη βιωματική και επιτόπια εφαρμογή της γνώσης. Επιδιώκουμε την εξοικείωση των μαθητών με τις θετικές επιστήμες, την επιστημονική έρευνα, τις εργαστηριακές τεχνικές, τις επιστημονικές μεθόδους και τον εργαστηριακό εξοπλισμό.

This image for Image Layouts addon

Οι μικροί ερευνητές συνεργαζόμενοι μεταξύ τους αλλά και με τον συντονισμό εξειδικευμένων καθηγητών, μπορούν να κάνουν υποθέσεις και να προσεγγίζουν την αλήθεια ομαδοσυνεργατικά, εμβαθύνοντας στις θετικές επιστήμες με έναν διαδραστικό τρόπο. Έτσι, ο μαθητής σκέφτεται, διερευνά, συνεργάζεται, εφαρμόζει, διαπιστώνει και μαθαίνει. Επομένως, η γνώση γίνεται εύληπτη, ενώ συγχρόνως κατακτώνται και τα πολύτιμα «soft-skills».

Ακολουθήστε μας
facebook
 instagramimages

Search