ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2018

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2018 

Α1.     Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής, ήταν ένδοξος άντρας. Τα δεκαεφτά βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι ωραία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Επεδίωκε (να φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλε με αγάπη το πνεύμα του. Τον τιμούσε, όπως ο μαθητής το δάσκαλο. Το μνημείο του, που βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε σα ναό.

Όταν ο Άκκιος είχε έλθει από την πόλη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος σε μεγάλη πια ηλικία είχε αποσυρθεί, κατέλυσε σε αυτόν. Ο Άκκιος, ο οποίος ήταν πολύ μικρότερος στην ηλικία, διάβασε σ’ αυτόν, επειδή το επιθυμούσε, την τραγωδία του, της οποίας το όνομα είναι «Ατρέας».

Για τον λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά. Συμβουλεύει τον απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή στον ιμάντα του ακοντίου και να (τη) ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει πως θα έλθει γρήγορα με τις λεγεώνες (του). Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Αυτό, τυχαία (ή: κατά σύμπτωση), καρφώθηκε σ’ έναν πύργο και τρεις μέρες αργότερα γίνεται αντιληπτό από κάποιον στρατιώτη και μεταφέρεται στον Κικέρωνα. Εκείνος διαβάζει μέχρι τέλους την επιστολή και προτρέπει τους στρατιώτες να ελπίζουν στη σωτηρία (τους).

Β1α.     virorum

            Liber

            Ea

            Nobis

            Pacuvi

            Nomina

            Res

            Casuum

            Turri

            salus

Β1β.     pulchriore

            Plus /plurimum

            Parvus

            Celerrime

Β2α.     futurus eras

            Tenendi

            Venturus

            Recedemus

            Desiderent

            Adeunto

            Potuerim

            Veriturum esse

            Conspiceris/- re

Β2β.     defers

            Deferebas

            Deferes

            Detulisti

            Detuleras

detuleris

Γ1α.     είναιονοματικόςομοιόπτωτοςπροσδιορισμόςπαράθεσηστο Silius Italicus

Είναι δοτική προσωπική κτητική στο est

Είναι αφαιρετική οργανική του τρόπου στο adhaesit

Γ1β.     Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris a Caesare mittitur

            Hanc tertio post die quidam miles conspicit

Γ1γ.      Tarenti

Γ2α.     Postquam Accius ex urbe Roma Tarentum venit.

   Γ2β.     Το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το se . Σε περίπτωση ειδικού απαρεμφάτου και ταυτοπροσωπίας το υποκείμενο επαναλαμβάνεται σε  πτώση αιτιατική (λατινισμός). Άμεση αυτοπάθεια.

Γ2γ.

ut tragulam mitteret: δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση, που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα constituit της προηγούμενης κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (mitteret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (constituit) και αναφέρεται στο παρελθόν. Υπάρχει ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της.

Γ2δ.     quodpericulumverituserat (αντικειμενική αιτιολογία)

Cumpericulumveritusesset (αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας)

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Θα μας Βρείτε:

 

Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε τα cookies που σκοπό έχουν στη σωστή λειτουργία της. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.