ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2018

ΔεΊτε τις απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού  εδώ

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Θα μας Βρείτε: