Βγήκε η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές.

Προθεσμία μέχρι 19 Μαΐου.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3