Πειράματα Φυσικής - Χημείας - Βιολογίας

  • dda6eac01089c54476cd47bb22fdd19c.jpeg
    dda6eac01089c54476cd47bb22fdd19c.jpeg
  • 2fa577d770db5a2b6292bb3a24737bcc.jpeg
    2fa577d770db5a2b6292bb3a24737bcc.jpeg
  • 86f2dca158bd6371002f91ee66aa7725.jpeg
    86f2dca158bd6371002f91ee66aa7725.jpeg

   

 

 

Στην αίθουσα «Serendipity master class» που λειτουργεί και ως εργαστήριο πειραμάτων Φυσικής- Χημείας- Βιολογίας, ο μαθητής με διαδραστικό τρόπο κατανοεί σε βάθος τη θεωρία, καθώς την εφαρμόζει στην πράξη, συμμετέχοντας στα πειράματα με την απαραίτητη καθοδήγηση των καθηγητών τους. Έτσι, η μάθηση γίνεται βιωματική και ο μαθητής τίθεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας!

Ακολουθηστε μας

Copyright © 2019 Optimum Informatics

Design & Development By Optimum Informatics

Search